Projekty Unijne

 

 
Firma GT85 Polska Sp. z o.o. od początku swojego istnienia prowadzi współpracę z firmami i instytucjami zagranicznymi. Rozwijana współpraca odnosi się zarówno do dystrybucji gotowych produktów jak i do współpracy na szczeblu badawczo-naukowym. Posiadane przez naszą firmą patenty i rozwiązania pozwalają nam na udział w ciekawych projektach o wymiarze międzynarodowym.
Nasza firma jest również aktywna w pozyskiwaniu dotacji współfinansowanych przez Unię Europejską. Dotychczas braliśmy udział i nadal bierzemy udział w następujących projektach:
 
 
- Działanie 2.4 Marketing Gospodarczy (Schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; „Rozwój przedsiębiorstwa GT85 Polska Sp. z o.o. poprzez zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki udziałowi w branżowych imprezach targowo-wystawienniczych w latach 2008/2009”


- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Dotacje Inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw; „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych w przedsiębiorstwie GT85 Polska Sp. z o.o. poprzez inwestycje w środki trwałe, techniki ICT oraz wartości niematerialne i prawne”.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy; „Wzrost konkurencyjności firmy GT85 Polska Sp. z o.o. na rynku regionalnym i krajowym poprzez udział w targach gospodarczych”.
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.3 Dotacje Inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw;
"Innowacyjne urządzenia do mycia przemysłowego w ofercie przedsiębiorstwa GT85 Polska Sp. z o.o. podstawą do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku krajowym
i europejskim
”.
 
 
 
 
 
 
 
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: 1 Badania i innowacje, Działanie 1.3:
"Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy GT85 Polska Sp. z o.o. celem uruchomienia oferty usług B+R laboratorium chemicznego, świadczonych na zlecenie podmiotów z sektora motoryzacyjnego, elektrochemicznego, budowlanego, maszynowego, medycznego
”.
 
Dofinansowanie projektu zostanie przeznaczone na zakup komory klimatycznej, komory solnej, komory do badań czystościowych, suszarki laboratoryjnej, myjni ultradźwiękowych i laboratoryjnej, zestawu laboratoryjnego oraz sprzętów biurowych. Wszystkie zapytania ofertowe na zakup sprzętu są publikowane na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Zapraszamy do składania ofert.